Aastaid on (valdade) infoleht olnud trükis, mis teated, uudised ja tegemised sihtgrupini (nt vallaelanik) viib.

Infolehe tavamõõt avatult on A3 (420×297 mm) ja kokkumurtult A4 (210 x 297 mm).