Nõuded trükifailile on vajalikud, et trükise valmistamine oleks kiire, korrektne ja tulemus kvaliteetne. Mõne nõude eiramine võib kaasa tuua pikema valmistusaja või muutuse kvaliteedis. Trükise kvaliteet sõltub tellija esitatud materjali kvaliteedist.

Ofsettrüki baasnõuded

 • Võtame vastu ainult PDF-faile, mis on valmistatud kujundusprogrammides (Illustrator, CorelDraw, InDesign jt), kus saab määrata trükkimiseks vajalikke seadeid.
 • Word, Excel, Powerpoint, Publisher ja muud teksti-, tabeltöötlus- või online-kujundusprogrammid ei ole mõeldud trükiste professionaalseks tegemiseks.
 • Kujundusfailis määratud paberimõõt peab vastama tellitava trükise puhasmõõdule (nt A65 formaadis flaier puhul tuleb kujundusprogrammis võtta paberi formaadiks samuti A65 ehk 99×210 mm).
 • Trükifail peab olema tehtud CMYK (värviline trükis) või grayscale ehk halltoon (mustvalge trükis) värviruumis.
 • Värviliste trükiste (CMYK) failid ei tohi sisaldada Pantone spot ja RGB värviruumi elemente.
 • Kujunduses kasutatud tekstid peavad olema muudetud objektideks — curve (CoreDraw) või outline (Illustrator). Suuremahuliste trükiste puhul (nt raamat) pole see vajalik.
 • Kujunduses kasutatav rastergraafika (nt fotod) peavad olema resolutsiooniga 250-300 dpi.
 • Servast-servani trükise puhul tuleb kujunduses kasutada lõikevaru ehk bleed Kujunduses kasutatav graafika peab sel juhul olema puhasmõõdust suurem. Sõltuvalt trükisest on soovitav kasutada lõikevaruks 3 mm (nt visiitkaart, flaier, voldik, diplom jm) või 5 mm (plakat, köidetud trükis jm). Bleed määratakse kujundusprogrammis kujunduse trükifailiks salvestamisel.
 • Tekstid ja muud olulised elemendid peaksid kujunduses olema lõikeservast ja/või murdekohast (nt voldik) minimaalselt 5-10 mm kaugusel.

Digitrüki baasnõuded

Digitrükis tuleb kvaliteetse tulemuse saamiseks jälgida ofsettrüki nõudeid.

Kuid tänu digitrüki universaalsemale tehnoloogiale, saab trükise valmistamisel teha mööndusi, ilma et kvaliteet märkimisväärselt muutuks (võimalik on kasutada ka teisi faile peale PDF-failide, värvitrükk õnnestub ka RGB värviruumiga jm). Küll kaasneb sellega trükikojale lisatöö.

 • Kujundusfailis määratud paberimõõt peab vastama tellitava trükise puhasmõõdule (nt A65 formaadis flaier puhul tuleb kujundusprogrammis võtta paberi formaadiks samuti A65 ehk 99×210 mm).
 • Kujunduses kasutatav rastergraafika (nt fotod) peavad olema resolutsiooniga 150-300 dpi.
 • Servast-servani trükise puhul tuleb kujunduses kasutada lõikevaru ehk bleed Kujunduses kasutatav graafika peab sel juhul olema puhasmõõdust suurem. Sõltuvalt trükisest on soovitav kasutada lõikevaruks 3 mm (nt visiitkaart, flaier, voldik, diplom jm) või 5 mm (plakat, köidetud trükis jm). Bleed määratakse kujundusprogrammis kujunduse trükifailiks salvestamisel.
 • Tekstid ja muud olulised elemendid peaksid kujunduses olema lõikeservast ja/või murdekohast (nt voldik) minimaalselt 5-10 mm kaugusel.