1935. aastal alustas tegevust Haapsalu Graafikatööstuse trükikoda, mille järjepideva tegutsemise järglane on Haapsalu Trükikoda.

Trükikoja stabiilse ja kestva tegevuse on taganud oma tööd hästi tundvad töötajad ja pidevalt uuenevad seadmed. Haapsalu Trükikoda on 100% Eesti kapitaliga ettevõte ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Haapsalu Trükikoda on nüüdisaegne ofset- ja digitrükikoda. Digitrükk võimaldab pakkuda teenust Print on Demand ehk “nõudetrükkimist“ — kliendil on kokkuleppel võimalik trükis kätte saada väga lühikese ajaga.